What's New
IFCC TRAVEL SCHOLARSHIP FOR 2015

APFCB ANNUAL REPORT

Raja Rajeshwari Workshop, Bangalore

HPLC Workshop Bangalore

IFCC - LABS ARE VITAL

ACBICON 2014 JODHPUR

MIBCB
QMS & IA Training for ISO 15189
ACBI TRAVEL AWARD
ACBI BURSARY AWARD
Our Affiliation
Member Detail
CORRESPONDANCE ADDRESS OFFICE ADDRESS
241/LM/JOUR
DR. P.B. SHAH, Ph.D.
EX-PROFFESSOR OF BIOCHEMISTRY
"SUKHSAGAR"
23, SHREE KRISHNA PLOTS,
NEAR BALAJI NAGAR
LAKE VIEW GARDEN LANE, PIPLOD
SURAT - 395 007.

0261-6569155

(M) 09227903131

shripad@ecoshripad.com
shripad@ecoshripad.com
shripad@ecoshripad.com
shripad@ecoshripad.com
604/LM/IFCC
Dr. Mrs.R. M. SHAH, M.D.
22, CHAROTAR SOCIETY ,
OLD PADARA ROAD ,
BARODA - 390 020

(R)0265-2313343

rmsshah@yahoo.com
rmsshah@yahoo.com
rmsshah@yahoo.com
rmsshah@yahoo.com
789/LM
DR. Miss. V. N. SHAH, Ph.D.
ASSOCIATE PROFESSOR
"ARCHANA", ARPITA NAGAR
SUBHANPURA ROAD
RACE COURSE
VADODARA - 390 023

0265-2282197

vrajeshwary@gmail.com
DEPT. OF BIOCHEMISTRY
B. J. MEDICAL COLLEGE
AHMEDABAD

vrajeshwary@gmail.com
2124/AM/JOUR
Mr. ATULKUMAR G. SHAH, B.Sc., DMLT.
LAB SUPERVISOR
M.P.U. HOSPITAL
DR. V. V. DESAI ROAD,
Dist.- Kheda
NADIAD - 387 001

0268-60323-332

M.P.U. HOSPITAL
DR. V. V. DESAI ROAD,
Dist.- Kheda
NADIAD - 387 001

0268-60323-332

2151/LM/JOUR/IFCC
DR HITESH SHAH, Ph.D (medical Biochemistry)
Professor
9/1 Vrundavan society
Karamsad - vidyanagar road
Karamsad - 388325

02692237105

9825357205

hiteshnscharutarhealth.org
hiteshshah999@yahoo.com
Pramukhswami medical college
Department of Biochemistry
Dist.- Anand
Karamsad - 388 325

(R) 02692-23105

hiteshnscharutarhealth.org
hiteshshah999@yahoo.com