What's New
IFCC TRAVEL SCHOLARSHIP FOR 2015

APFCB ANNUAL REPORT

Raja Rajeshwari Workshop, Bangalore

HPLC Workshop Bangalore

IFCC - LABS ARE VITAL

ACBICON 2014 JODHPUR

MIBCB
QMS & IA Training for ISO 15189
ACBI TRAVEL AWARD
ACBI BURSARY AWARD
Our Affiliation
Member Detail
CORRESPONDANCE ADDRESS OFFICE ADDRESS
1769/LM/JOUR
Dr. P. CHANDRASHEKHAR, MD.
PROFESSOR OF BIOCHEMSITRY
CHANDRASHEKHAR
PANYAM
KURNOOL Dist.
NANDYAL - 518 501

pcsekhar@rediffmail.com
SANTHIRAM MEDICAL COLLEGE
PANYAM
KURNOOL Dist.
NANDYAL - 518 501

pcsekhar@rediffmail.com
3794/LM/JOUR
Mr. RAJENDRA CHANNA, M.SC (BIOCHEMISTRY)
TUTOR
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
RIMS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
PUTLAMPALLE
KADAPA - 516002

9346675345

silpa.chenna@gmail.com
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
RIMS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
PUTLAMPALLE
KADAPA - 516002

9346675345

silpa.chenna@gmail.com
3584/LM/JOUR
Dr. Mrs.MAMTA CHOUDHARY, BDS, M.Sc.(MED.BIO)
Ph.D. SCHOLAR
H.N.-6
ASHOK VIHAR
NEAR SOPHIA SCHOOL
JAIPUR ROAD
BIKANER - 334 001

0151-2231044

09414989340

sharad.sohu@gmail.com
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
SARDAR PATEL MEDICAL COLLEGE
BIKANER - 334 001

0151-2225300

0151-2225300

sharad.sohu@gmail.com
3093/LM/JOUR
Dr. SATYANAND CHOUDHARY, Ph.D (Biochemistry)
BIOCHEMISTS
POOJA PATHOLOGY
AT/P.O.- ANISABAD
PATNA - 800 002

0612-2252898, 09334113664

drsatyancpp@gmail.com
POOJA PATHOLOGY
AT /P.O.- ANISABAD
PATNA - 800 002

0612-2252898, 09334113664

drsatyancpp@gmail.com
3677/LM/JOUR
Ms. NITU CHOUDHARY, M.Sc.
BIOCHEMIST
124
SHRI RAM NAGAR VISTAR
NEAR HOTEL PALAK PARADISE
JAIPUR - 302012

8239250302

niturewar7@gmail.com
DEPARTMENT OF PATHOLOGY
BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL & RESEARCH C
NEAR SARAS PARLOR
MALVIA NAGAR
JLN ROAD
JAIPUR - 302017

Ph. 0141-2700107

Fax.0141-2702021

Mob.9413555418

niturewar7@gmail.com